Ürünlerimiz
Bizi facebooktan takip edin
Twitlerimize kulak verin
İş gücümüzü paylaşın
Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

          T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ‘na bağlı Ulusal Ajans tarafından organize edilip AB ‘nin “MESLEKİ EĞİTİMLERE YÖNELİK”  Politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürüttüğü Hayatboyu Öğrenme  - Leonardo da Vinci Programı - Hareketlilik Projesi kapsamında “YENİ BAŞKENT ENERJİ, ELEKTRİK, İNŞAAT, MAKİNA, MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK, TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.” tarafından sunulan projemiz hibe almaya hak kazanmıştır

          Projemizin tamamı Avrupa Birliği Fonlarıyla desteklenmiş olup 2013-1-TR1-LEO02-50893 Sözleşme Numaralı “RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ, PROJELENDİRİLMESİ VE UYGULAMAYA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR”  konulu projemizde Yurt içi ve Yurt dışından konu ile alakalı kurum ve kuruluşlar Proje ortağı olarak yer almıştır.

 

YURT İÇİ ORTAK KURULUŞLAR:

*   EMCEKARE Mühendislik ve Otomasyon Sis. San. Tic. Ltd. Şti.

*   PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler M.Y. O. (Elektrik ve Enerji Bölümü)

*   SUNO Mühendislik, Makine, İmalat, Danışmanlık, Enerji, İnşaat, İth. İhr. Ltd. Şti.

*   UTKON İnşaat Mühendislik Taahhüt Emlak Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

 

YURT DIŞI ORTAK KURULUŞLAR:

*   ELECTRO AKZ Algemene Electriciteitwerken – BELÇİKA

*   TERRA Solutions Consulting BVBA – BELÇİKA (Aracı Ortak)

*   ELEKTROMCOM – ALMANYA

*   ATHERM Solartechnik – ALMANYA

 

Projemiz 2 Hareketlilik şeklinde aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir.

1. Akış23 Şubat – 15 Mart 2014 16 katılımcımız ile Belçika ‘nın Brüksel kentinde gerçekleşti.

2. Akış02 -22 Mart 2014 24 katılımcımız ile Almanya ‘nın Essen kentinde gerçekleşmiştir.

 

          Katılımcılarımızın Sektörde bulunan, mesleki eğitimlerine katkı sağlamak isteyen Proje Konusuna uygun meslekteki kişiler olup Sosyal ilişkileri kuvvetli, bulunduğu ortama uyum sağlayabilme ve takım çalışmasını benimseyebilen kişilerden olmasına dikkat edilmiştir. Bu seçim arasından da Üniversitelerin elektrik-elektronik, makine, mekatronik, bilgisayar, çevre, jeoloji, inşaat mühendisliği, elektrik, mekatronik ve makine teknikerliği ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan tüm teknik elemanlar projemizde katılımcı olarak yer almıştır.

          Almanya ve Belçika ‘da başarılı bir şekilde uygulanan projemizden 2 Engelli kişi katılımcı olarak yer almış ve bu projeden yararlanmıştır.  Bu sayede fırsat eşitliğinin her alanda sağlanmasına yardımcı olunmuş ve diğer katılımcılar da engelli katılımcılarımızın nasıl zorluklar çektiklerini ve yaşadıkları sorunlar konusunda kendilerine yardımcı olurken bu sayede kendilerinin de sosyal sorumluluk bilincinin arttığını yazdıkları sonuç raporlarında belirtmişlerdir.    

          Projemiz ile Rüzgâr enerjisi Santrallerinin Projelendirilmesi özellikle de Enerji Konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılarımız 21 Gün süre ile 2 farklı şehirde gerçekleştirilen Yurt dışı eğitimlerdeki Programımızda Proje konusu ile ilgili konularda önceden ayarlanan kurum ve kuruluşlarda eğitim seminerleri ve teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Projemiz sayesinde Katılımcılarımız, AB ülkelerindeki Rüzgâr Enerjisi Potansiyellerinin ne durumda başta olmak üzere bu konunun Projelendirilmesi, Potansiyel alanlarının belirlenmesi ve teknik uygulamalarına yönelik konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerle bilgi sahibi olmuşlardır.

          Gerekli talebi karşılayacak enerji kaynağının sonsuz döngü içinde, çevreye zararlı etkilerinin bulunmaması ve talebe karşılık verecek güçte olması gerekmektir. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, geçtiğimiz 20 yıllık süreçte ortaya çıkan en güçlü alternatiflerden birisi RÜZGÂR ENERJİSİDİR. Böyle bir projenin hazırlanması ve uygulanması Ülkemiz açısından son derece önemliydi. Bu nedenle RES Potansiyeline ciddi yatırımlar yapmış ve halen yapmakta olan AB Ülkelerindeki bu konu ile uygulamaların ülkemize nasıl aktarılabileceği dolayısı ile bu konunun ülkemizde nasıl bir etki ve Ülke ekonomisine sağlayacağı yararlar konusunda bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

          Seminer dışında yerinde gözlem yapmak amacıyla proje konusu ile alakalı çeşitli kurum ve kuruluşlara teknik gezi ve ziyarette bulunan katılımcılarımız kurum yetkililerinden hem kurumları hakkında bilgi hem de işleyişleri hakkında seminerler almışlardır. Böylece ülkemizde bilinip ancak kullanılmayan bir sistemi yerinde görerek mesleki anlamda diğer meslektaşlarına göre ön plana çıkmışlardır. Ulusal anlamda öneme haiz bir konuda tecrübe kazandıklarından katılımcıların edinecekleri tecrübeler ülkemiz açısından da istifadeli olacaktır.

          Çoğu katılımcımızın ilk defa yurt dışı deneyimi olması nedeniyle katılımcılarımızın yurt dışına çıkmadan önce yurt dışındaki insanların yaşayış biçimlerine ve özellikle de kültürlerine yabancılık çekmemeleri amacıyla 3 hafta boyunca rahat bir eğitim geçirmeleri için Pedagojik, Kültürel, Dilsel hazırlık toplantıları yapılmış ve Yabancı dil kursu verilmiştir. Böylece Katılımcılarımız Dil konusunda da pratik yapma imkânı bulmuşlardır.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER;

Başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduğumuz projemiz ile katılımcılarımız 3 hafta boyunca sadece eğitim değil kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştirmişlerdir. Eğitimin olmadığı zamanlarda ve tatil zamanlarında kültürel geziler ile farklı şehirlere hatta farklı Avrupa ülkelerine geziler düzenlemişleridir.

Bu kapsamda Katılımcılar; Amsterdam, Rotterdam, Brugge, Duesseldorf, Köln, Bonn, Dortmund, Duisburg, Aachen, Münheim, Paris, şehir merkezleri gezilmiş ve bol bol fotoğraf çekmişlerdir. 

 

          SONUÇ:

          21 gün boyunca katılımcılarımız, Projemiz kapsamında Ev sahibi Kurumlar tarafından proje konusuna uygun olarak Rüzgâr enerjisi Potansiyelinin işleyişleri, Projelendirilmesi hakkında bilgiler edinirken Proje konusu ile ilgili düzenlenen eğitimler, seminerler ve kurum ve kuruluş gezileri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarımız bu sayede teorik ve yerinde gözlem ile yeni bilgiler öğrenmişler, kendi bildikleri konuları ziyaret ettikleri kurum ve kuruluş çalışanları ile paylaşarak farklı konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

          Bu Proje ile Katılımcılarımız ilk önce Leonardo Da Vinci Programı ve Özellikle de Hareketlilik Projelerinin kendileri özellikle de Ülkemiz insanı için ne kadar yararlı bir Program olduğunu öğrenmişlerdir. Hareketlilik Projesi kapsamında katıldıkları Almanya’nın Essen ve Belçika ‘nın Brüksel Şehrinde çalışma ziyareti yapmışlar ve Avrupa’daki enerji sistemleri alanında yenilikleri görmenin yanı sıra, sosyal yapıyı da kıyaslama imkânı bulmuşlardır.

          Katılımcılar arasındaki konuşmalarda ilk dikkati çeken unsur Almanya’nın ve Belçika ‘nın Rüzgâr ve Güneş enerjisinden çok fazla faydalanıyor olmasıdır. Rüzgâr ve Güneş açısından çok şanslı olmayan ülkelerde Güneş enerjisinden ve Rüzgâr enerjisinden bu kadar faydalanılabiliyor olması, ülkemizin imkânları ve güneş potansiyeli düşünüldüğünde yenilenebilir enerji açısından ülkemize çok büyük imkânların olduğu ve bu konuya daha dikkatle eğinilmesi gerektiğini göz önüne sermektedir.

          Proje bitimi sonrasında Katılımcılarımız, 3 haftalık Programın değerlendirilmesi amacıyla Kişisel bir Sonuç raporu hazırlamışlar ve bu raporu Proje Sonuç toplantısında koordinatöre teslim etmişleridir. Hazırladıkları raporda, verilen eğitimler sayesinde mesleklerindeki eksiklikleri görme fırsatı yakalarken kendileri de farklı ve yeni fikirler geliştirme konusunda birçok ilerleme kaydettiklerinden söz etmişlerdir. Çoğu katılımcının ilk kez yararlandığı LDV Hareketlilik Projesinin genel işleyişleri hakkında bilgi sahibi olurken yabancı bir ülkede aldıkları eğitimler ile tecrübe kazandıklarını ifade etmişlerdir. Böylece çevrelerindeki arkadaşlarına da bu tür projelere katılma ve hatta birlikte proje hazırlama teşvikinde bulunacaklarını kaydetmişleredir. Gerek yapılan teknik ziyaretlerle, gerekse boş zamanlarımızı değerlendirmek amaçlı düzenlenen sosyal faaliyetlerle ve gezilerle, gidilen ülkeler hakkında bilmedikleri konuları da öğrenen katılımcılarımızın çoğunun ilk yurtdışı ziyareti olması nedeniyle, yurtdışına çıkış farklı Ülke ve kültürleri sanayisiyle birlikte görmek açısından büyük önem kazanmıştır.

 

 

Emcekare Mühendislik & Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Copyright © 2013